Помічник з оформлення джерел

Джерела формуються згідно із ДСТУ 8302:2015, який діє в Україні з липня 2016 року.

Обов'язкові поля
Інформація про том
Прізвище та ініціали. Зарубіжний автор мовою оригіналу.
Наприклад: Бичківський О. О. Gabriele Fischer Бондаренко В. Г. Bjarne Stroustrup
Прізвище та ініціали, через кому. Зарубіжні автори мовою оригіналу.
Наприклад: Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Gabriele Fischer, Richard Silverman Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Bjarne Stroustrup, Josée Lajoie, Stanley B. Lippman Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. Scott Meyers, Andrew Koenig, Barbara E. Moo, Scott Meyers
Ініціали та прізвище головного автора. Зарубіжний автор мовою оригіналу.
Наприклад: К. І. Бєліков Gabriele Fischer С. М. Гребенюк Bjarne Stroustrup
Без лапок. Зарубіжна назва мовою оригіналу.
Наприклад: Професійна свідомість керівника Complex Analytic Geometry Виробничий менеджмент Programming: Principles and Practice Using C++
Тільки число.
Наприклад: 2 10 17
Без скорочень. Зарубіжна назва мовою оригіналу, країна українською.
Наприклад: Харків Berlin, Німеччина Київ Stockholm, Швеція
Тільки число, декілька років через дефіс чи кому.
Наприклад: 2019 2000-2005 1989, 1999
Тільки число.
Наприклад: 35 150 608
Далі заповніть за необхідністю
Без лапок та форми господарювання. Зарубіжна назва мовою оригіналу.
Наприклад: ХПІ Springer-Verlag Berlin Heidelberg Талком Щедра садиба плюс ОЛДІ-ПЛЮС
З маленької букви, зі скороченнями.
Наприклад: конспект лекцій монографія підручник довід. навч. посіб. навч.-метод. посіб. навч. посіб. 2-ге вид., доп. навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. ювіл. вип. зб. наук. пр.
З маленької букви, зі скороченнями, ініціали та прізвище у родовому відмінку.
Наприклад: за ред. К. І. Бєлікова за заг. наук. ред. В. М. Манакіна за ред. І. І. Дахна
Результат